Inspiratie

Succes is een ‘state of mind’. Succes is de maatstaf voor de hoeveelheid vreugde en geluk die je ervaart. Spiritualiteit is de wetenschap van geluk. Angelique

DENKERTJES!!! Luister naar je hart, het klopt altijd* Iemand die niet in wonderen gelooft is geen realist* Vechten tegen de realiteit verlies je, slechts in 100% van de gevallen *Gedachten worden dingen* Echte spiritualiteit is niet voor watjes: het is een heldenpad.* Iemand die zichzelf overwint is sterker dan iemand die 7 landen verovert/overwint. *De kracht die je kunt ontwikkelen hangt boven alles af van je steunpunt. Als je verbonden bent met je diepste centrum grenst deze kracht aan het oneindige. *We zijn 1% vorm en 99% niet-vorm
*Ons centrum is bewegingloos zoals de as van een wiel  

 

schopenhauerSCHOPENHAUER  Zoals door het vallen van de nacht de wereld weliswaar verdwijnt, maar geen moment ophoudt te bestaan, zo is ook het vergaan van mens en dier door de dood slechts schijn: net als de wereld blijft ook hun ware wezen onverstoorbaar voortbestaan. Voor het begin was er slechts duisternis en leegte. Het aangezicht van de kosmos was diep en nog niet gecreëerd. In feite was er geen aangezicht, maar slechts een eindeloos niets. Geen licht, geen geluid, geen beweging, geen leven, geen tijd. Er was niets en het universum was nog niet geschapen. Niet eens ontworpen. Er was geen vorm om het uit te drukken of te ontvangen. In haar leegte stuitte de duisternis op zichzelf. En werd er van bewust dat er niets was. Er was slechts duisternis, ongeboren, ongemanifesteerd, Stil. Kun je deze stilte voorstellen, de stilte van het niets? Kun je zo stil worden dat je haar hoort? Kun je naar de stilte in jezelf luisteren? Hoor je je eigen zielsklank?


Ralph Waldo EmersonRALPH EMERSON PALMER De simpelste manier om iets te veranderen is je zienswijze veranderen. Het resulteert niet altijd in een veranderde wereld, maar het plaatst je in een optimale positie om evt iets in die wereld te veranderen. Vanuit het eeuwige bron (point of stillness) wordt ieder successief moment gecreëerd, als het was, als het is, en zoals het zal zijn. Alle jaloezie, alle verdriet, alle kansen, alle beperkingen rollen vanuit dat punt into creatie, vanuit deze stilte nu. Begrijpend dat jij het convergentiepunt bent van iedere realiteit is het ware perspectief.


lichtwerkLICHT- WERKERS EN -BRENGERS Het leven is een kadoo. Als ziel geven we het leven kado aan onszelf en aan AL-WAT-IS. Door de levenservaring leren wij onszelf kennen. Wij zijn onszelf dankbaar dat we het leven mogen ontvangen, onszelf en de ander mogen ontmoeten, ons zelf en de ander mogen leren kennen. Leven is licht, en licht is liefde. In ieder van ons is een licht en dat licht is onze ziel. Wij hebben gekozen voor een wereld van vorm om onszelf daarin uit te drukken. Door uit te drukken wat in ons leeft scheppen wij de wereld van vorm. Wij scheppen onze eigen wereld. Gedachten en emoties en fysiek ervaren zijn van de wereld van de vorm. Onze ziel echter is lichtenergie en kent als zodanig geen gedachten en emoties. Wij als ziel hebben gekozen voor de aarde en dus voor gedachten en emoties als leidraad voor het ervaren. De verantwoordelijkheid nemen voor wie we zijn, wat we zijn en hoe we zijn betekent dat onze ziel de leidraad wordt voor het leven.  Door in contact te zijn met ons ZELF (ziel) leven wij bewust- en bestaat het streven naar waarheid en echtheid, in harmonie te zijn met onze bron. Onze bron is op het aardse vlak onze ziel, echter voorbij het aardse is er het universele, het AL-WAT-IS. Ons doel is altijd in harmonie te zijn met het universele.


Onbekend

Ik ben niet mijn gedachten, emoties, zintuiglijke gewaarwordingen en ervaringen
Ik ben niet de inhoud van mijn leven
Ik ben het leven
Ik ben de ruimte waarin alles gebeurt
Ik ben bewustzijn Ik ben het nu Ik ben.


patelMANSUKH PATEL Oordelen over anderen komen vaak voort uit innerlijke pijn, uit gevoelens van verbittering en de behoefte je beter je voelen dan anderen. Ik zou er graag aan willen toevoegen dat anderen je tonen wat je afkeurt in jezelf.

 


Voor het begin was er slechts duisternis en leegte. Het aangezicht van de kosmos was diep en nog niet gecreëerd. In feite was er geen aangezicht, maar slechts een eindeloos niets. Geen licht, geen geluid, geen beweging, geen leven, geen tijd. Er was niets en het universum was nog niet geschapen. Niet eens ontworpen. Er was geen vorm om het uit te drukken of te ontvangen. In haar leegte stuitte de duisternis op zichzelf. En werd er van bewust dat er niets was. Er was slechts duisternis, ongeboren, ongemanifesteerd, Stil. Kun je deze stilte voorstellen, de stilte van het niets? Kun je zo stil worden dat je haar hoort? Kun je naar de stilte in jezelf luisteren? Hoor je je eigen zielsklank?

 

Deel deze website