Inspiratie

Nothing outside you can ever give you what you're looking for. Byron Katie.

De missie van de praktijk In Verbinding Zijn is het herstellen van de verbinding. De verbinding op persoonlijk niveau (met jezelf) en op groepsniveau (in organisaties). Op persoonlijk niveau gaat het om de verbinding met het hart en de essentie van jezelf. Vanuit de integratie van het fysieke, emotionele, mentale en spirituele zelf kom je tot verbinding. Leven vanuit het hart, het voelende en wetende zelf. Het is bekend dat het hart een geheugen heeft, het is een wetend zelf. Op groepsniveau is het vinden en herstellen van de verbinding met de essentie komen tot het eenheidsbewustzijn. Het herstellen van de eenheid brengt focus in het handelen, en het dragen van waarden en normen die op het hart gestoeld zijn. Organisaties zijn levende entiteiten, ze bestaan uit mensen die handelen vanuit hun specifieke gaven en kwaliteiten. De missie van een organisatie geeft richting en waardering. Iedere organisatie heeft een eigen dynamiek, een cultuur. In deze constellatie kan het zijn dat een team of groep mensen problemen kent in de samenwerking, in het gemis aan richting of waardering van elkaar. Om optimaal te functioneren is de training 'True Colours-Linked' ontwikkeld. Vanuit de specifieke wensen wordt er een aanbod gedaan om te werken aan erkenning, acceptatie en middelen om tot verbinding te komen. Vanuit het persoonlijke werkend naar de full circle.

Deel deze website